Välkommen med anmälningar
till våra evenemang i höst

Halloweenfest Fredagen den 30 Oktober
 Start 19.30.
Pris till hemskaste kostymen!
Tävlingar och lekar i Halloweenanda
Pris 295 kr inkl mat och välkomstdrink
Välkomna med anmälningar!

Här anmäler du dig!